Östermark

Våra hjältars väg

Allt tar sin början i Östermark, en stad vid Imperiets östra gräns. Östermark är byggt på ruinerna av en titanstad, ett gammalt fort vars syfte länge varit okänt. Den enda del av staden som var orörd när de drakfödda flyttade in var Det Vita Spjutet.

 När vår historia tog sin början försvarade våra hjältar staden mot ett organiserat anfall av gnollerna och deras förslavade gobliner. Staden föll, sakta men säkert, men de stora mängder med magiska energier som släpptes loss under invasionen aktiverade urgamla draklinjer och staden slets bort från sin ursprungsplats och kastades ut mellan dimensionerna.

 Våra hjältar gav sig iväg för att söka reda på Nexus-kristaller, mytomspunna magiska fokus med vilka man kan tämja draklinjer, i förhoppningen att kunna stabilisera Östermark och om inte återföra staden, åtminstone stoppa dess vandringar genom dimensionerna. De revor som Östermark lämnar efter sig hotar nämnligen att slita sönder den väv som binder alla världar samman och därmed utplåna det materiella universumet.

Efter att ha mött sina forna kollegor som försvann med en Nexuskristall har hjältarna funnit och återbördat en kristall till Östermark när deras uppmärksamhet dras till Månebro och Trollkungen Skalmad. Skalmad försökte återupprätta ett fallet rike med hjälp av två artefakter (Morans Öga och Stenkitteln) och våra hjältar satte stopp för hans planer och räddade Månebro stad.

Under deras heroiska försök att stoppa Skalmad och rädda oskyldigas liv försvann dock Östermark, efterlämnandes endast ett öppet sår i landskapet där staden och dess omgivningar verkar ha försvunnit.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.